Freemans Solicitors are proud to launch the EEA Check and Send Service on Monday 23rd January 2017

Many European Nationals will be worried about the potential impact of the exit of the United Kingdom from the European Union on their immigration status & associated rights in the United Kingdom. Some European Nationals may wish to obtain some form of documentation to cement their immigration status in the United Kingdom. 
 

European Nationals are entitled  to apply for a ‘Permanent Residence’ card in order to evidence their immigration status in the United Kingdom. In order to apply, an EEA National needs to have resided in the UK for a continuous period of 5 years & be able to prove it.

European Nationals are entitled to apply for naturalisation as British citizens once they have been granted Permanent Residence (if they have held this status for at least one year and fulfil other mandatory conditions).

The Check & Send Service will provide:

  • A Qualified Solicitor of England & Wales who will check your completed European Application Form within a fixed period (3 days).
  • The appointment place on a weekend or out of office hours for your comfort & ease (subject to availability).

The Check & Send Service aims to rectify and address any potential refusal reasons by the Home Office, and advise on how you can make the application successful, adhering to the strict documentary requirements.

For an additional fee, a Qualified Solicitor will complete your application form for you.

Please email our Mr Shabab Hamid, Solicitor, on sh@freemanssolicitors.net to obtain a quote and to arrange a meeting. 

 

Freemans Solicitors ma przyjemność zaoferować Państwu nowa usługę “Check and send”

Wielu obywateli Unii Europejskiej może czuć się zaniepokojonych potencjalnym wpływem Brexitu na ich  status imigracyjny w Wielkiej Brytanii i związanych z tym praw. Wartym rozważenia może być uzyskanie dokumentów potwierdzających status imigracyjny w Wielkiej Brytanii.

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do ubiegania się o kartę stałego pobytu. Uprawnione są osoby przebywające w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie od 5-ciu lat i potrafiące to udokumentować.

Po upływie co najmniej jednego roku od otrzymania karty stałego pobytu, obywatele Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego. Należy jednak pamiętać o dodatkowych warunkach, które muszą zostać spełnione.

Usługa Check & Send obejmuje:

·  Pomoc doświadczonego prawnika imigracyjnego (Qualified Solicitor of England & Wales), który przeanalizuje wypełniony wniosek (European Application Form) w przeciągu 3 dni;

· Dogodne terminy spotkania, również w weekendy i poza godzinami pracy (zależnie od dostępności).

Usługa “Check & Send” ma na celu zapobieżenie potencjalnemu odrzuceniu dokumentów aplikacyjnych przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office). Usługa oferuje korektę potencjalnych błędów i analizę załączonych dokumentów pod kątem rygorystycznych wymogów ministerstwa.

Za dodatkową opłatą oferujemy również wypełnienie wniosku aplikacyjnego przez prawnika imigracyjnego.

Z zapytaniami o cenę usługi lub w celu umówienia się na spotkanie prosimy o mailowy kontak z naszym prawnikiem, panem Shabab Hamid (sh@freemanssolicitors.net).